top of page

מבחני  מיון ללימודים

מערכת משולבת טכנולוגיה למיון עבור לימודים 

מערכת  TemaQuest למיון מועמדים ללימודים הנה פרי פיתוח של צוות המומחים בחטיבת האבחון של מכון תימה. הליך המיון וכלי האבחון שאנו מעמידים  לכל מסלול ועיסוק נבחרו בקפידה, והם תולדה של ניתוח ומיפוי מעמיק של מדדים ייחודיים למסלול, למוסד הלימודי ולתפקיד. מטרתם הנה לאפיין את המועמדים בהתאם למאפיינים ולמשתני אישיות, שאינם באים לידי ביטוי בבחינות הבגרות ובבחינה הפסיכומטרית. אנו רואים חשיבות עליונה במתן הזדמנות שווה לכלל המועמדים, ופועלים ללא לאות על-מנת להבטיח כי הצלחה בבחינות אינה תלויה במאפיינים כגון מוצא, רקע תרבותי או מגדר. אנשינו פועלים בשיתוף פעולה הדוק עם מוסדות הלימוד, באופן המאפשר לנו לתת מענה לצרכים בלעדיים ולהתאים פתרונות למציאות 'בשטח'. כך עשינו בשינוי המהותי שהובלנו, ביחד עם שותפינו מהפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בן גוריון בנגב, במיון של מאות מועמדים למסלולי הרפואה והסיעוד.

bottom of page