top of page

אבחון ממוחשב

מבדקים ממוחשבים

מערכת האבחון הממוחשבת פועלת באינטרנט באמצעות דפדפן.

היא כוללת בתוכה עשרות של מבחנים ושאלונים, שנועדו לאבחן כשרים ומאפייני אישיות, הרלוונטיים לעולם התעסוקה המודרני. לכל תפקיד ניתן להגדיר סדרה של מבחנים ושאלונים, שתותאם במיוחד לתפקיד ואשר תיתן למקבל ההחלטות מידע מדויק, ממוקד, מהימן ותקף.

 • קלות ויעילות- המערכת האבחון הממוחשב ידידותית וקלה להפעלה, וניתן לבחון בה מספר מועמדים במקביל, גם בבית הלקוח. דו"חות האבחון מופקים בזמן אמת ומאפשרים קבלת החלטות מיידיות.

 • תמיכה בשפות- ניתן לבחון במערכת במספר שפות בחינה.

 • ליווי מקצועי- איש מקצוע של מכון תימה ילווה אתכם בכל שלבי השימוש במערכת, כולל התאמה של מערכי אבחון לתפקידים הספציפיים בארגון.

באמצעות מערכת האבחון הממוחשבת ניתן לבחון את היכולות הבאות:  ​

 • כישורים שכליים- מהן יכולותיו הקוגניטיביות של המועמד, אינטליגנציה כללית, כישורי למידה, התמודדות עם עומס מידע, גמישות מחשבתית, יכולת היסק ועוד.

 • סגנון ביצוע ואדמיניסטרציה- מבחנים לבחינת מידת הריכוז, אבחנה בפרטים, הבנת הוראות ויסודיות לצד זריזות ביצוע ועמידה בהספקים.

 • הסחת קשב- מבדק האומד את יכולת המעבר בין משימות והתמודדות עם מספר מטלות במקביל.

 • יכולת מילולית- מבדקים שמטרתם לבחון אוצר מילים, הבנת הנקרא, וכושר התנסחות.

 • יכולת מתמטית- בודקים את ההבנה המתמטית, גישה חשבונית ויכולות חישוביות בסיסיות.

 • הבנה כלכלית- מבדקים לבחינת היכולת לטפל בנתונים מספריים ובדוחות, לנתחם ולעבדם, להסיק מהם מסקנות והערכות.

 • אנגלית- מהי רמת השליטה בשפה האנגלית באמצעות בחינת היכולת בתחומי הבנת הנקרא, אוצר מילים ותחביר.

 • תפיסה טכנית- הבנה של עקרונות מכאניים - טכניים בסיסיים, תפעול מכונות פשוטות, כלים וידע בסיסי בחשמל. 

 • מאפייני אישיות- שאלון הכולל מדדים בין-אישיים, תוך-אישיים ואחרים, כגון דומיננטיות, אחריות, שליטה עצמית, קונפורמיות ועוד.

 • אמינות ויושרה- מבדק תוקף, הבודק את מהימנותם ואמינותם של מועמדים לתפקידים רגישים, כגון תפקידים ביטחוניים, ניהול כספים ותפקידים הדורשים הפגנת עצמאות מצד המועמד. המבדק תוכנן כך שיאפשר לזהות מראש עובדים העלולים למעול באמון הארגון. מבדק אמינות בוחן בין היתר: נאמנות, אמינות דיווח, פוטנציאל לגניבה ושוחד, התמכרויות ויציבות רגשית.

מתעניינים במבחנים ממוחשבים? - צרו קשר

מבחנים מיוחדים פרי פיתוחנו

בין סל המבחנים הממוחשבים שלנו אנו מתגאים בפרי פיתוחנו החדשים - מוזמנים להתרשם

bottom of page