top of page

חברות בקבוצה

מכון תימה משתייך לקבוצת החברות LM GROUP

עם מגוון רחב של פעילויות בארץ ובעולם

החברות בקבוצה

קבוצת ל.מ.

אקספוז לקוחות סמויים

גרינטק שירותי אאוטסורסינג

ל.מ. עולם של כח-אדם

טריגר דיילות וקד"מ

אינפוט ייעוץ והדרכה

חברת השמה פולנית

אקספוז מוקדים

פאנל נשאלים

אפליקציות למשאבי אנוש

שירותי העסקת עובדים ושכר

לומדות לארגונים

bottom of page