top of page

ניהול קונפליקטים בגישה משתפת

ניהול קונפליקטים בגישה משתפת

שלבים לניטרול פצצות- ניהול קונפליקטים בגישה משתפת

שלבים לניטרול פצצות- ניהול קונפליקטים בגישה משתפת


קונפליקטים מתמשכים שאינם מטופלים בסביבת העבודה הם בעלי כוח שחיקה והרס ניכרים. האסטרטגיה הדורשת את המאמץ האישי הגדול ביותר לטיפול בהם היא אסטרטגית שיתוף הפעולה. יחד עם זאת, היא מוכרת כאסטרטגיה המביאה את התשואות הגבוהות ביותר, להלן מתכון להפעלת אסטרטגיה זו, צעד אחר צעד.


1. הייה מודע לתכונות ומאפיינים אצל אחרים אשר "מקפיצות אותך". סמן לך תכונות אלה כ"דגלים אדומים" להיזהר מהם (כלומר מהתגובות שלך אליהם).


2. הייה צפוי – אנשים הנמצאים בקונפליקט, שונאים הפתעות ורואים בהם באופן מיידי איומים. בהירות מפחיתה מתחים. הכרז על כוונותיך ודבוק בהם.


3. כייל את ציפיותיך – הענות והשתנות אצל הצד השני לא תתרחש באופן מיידי, אל תדרוש זאת ממנו. אל תתייאש במידה והניסיונות הראשונים לא צלחו, ובעיקר אל תראה כי התייאשת, הדבר יהפוך לנבואה שתגשים את עצמה.


4. נהל את עצמך. אם אתה או הצד השני "מתחממים", נהל את עצמך, כך שתיוותר רגוע, וזאת באמצעות:


א. דיבור אל הצד השני כאילו הוא אינו כעוס ו"מחומם" – טכניקה זו נמצאת כאפקטיבית ביותר להרגעת שני הצדדים.


ב. המנע משימוש במילה "אתה" – טכניקה פשוטה המונעת תחושת האשמה אצל הצד השני.


ג. עשה שימוש בשפת גוף המעידה על קליטה והבנה (קשר עין, הנדת ראש). 


5. העבר את השיחה לסביבה פרטית, אם הדבר אפשרי – לנוכחות קהל יש נטיה להגביר את החיכוך.


6. תן לצד השני זמן ואפשרות "לשחרר קיטור" – על תפריע, תקטע או תשפוט את דברי האחר, תוך כדי דבריו.


7. ודא כי אתם אכן שומעים זה את זה:


א. כאשר הצד השני מסיים את דבריו, בקש ממנו לחזור על מה ששמעת מהם, ללא הפרעה, כדי לוודא שאכן שמעת והבנת.


ב. כדי להעמיק את ההבנה, שאל שאלות פתוחות. נסה להימנע משאלות המתחילות ב"למה" – אלה גורמות לעיתים קרובות לאנשים להפוך להגנתיים. 


8. חזור על שלב 7א בכיוון ההפוך, בקש מהצד השני לחזור על דבריך, במילים שלהם כדי לוודא כי שמעו אותם. כאשר אתה מציג את דבריך.


א. נסה לעשות כמה שיותר שימוש ב"אני"


ב. דבר כמה שיותר במונחי עכשיו והווה.


ג. אל תהסס להזכיר כיצד אתה מרגיש בנוגע לנושאים שבמחלוקת, בנוגע למצב ובנוגע לצד השני.


9. הכר ונסח בגלוי בצורה בהירה ככל הניתן היכן הנכם לא מסכימים והיכן הנכם מסכימים לדעתך.


10. עבוד על הנושא לא על האדם, כאשר הצד השני משוכנע שאתה מבין אותו:


א. שאל "מה אנחנו יכולים לעשות כדי לתקן את המצב/לפתור את הבעיה?". במידה והצד השני מנצל את ההזמנה כדי להתחיל שוב בתלונה וטענה.


ב. חזור על השאלה, תוך התמקדות פעולות הניתנות לביצוע גם על ידו.


11. חזק ועודד כל שינוי ולו הקטן ביותר הנעשה על ידי הצד השני.


12. אם הדבר ניתן, זהה לפחות פעולה אחת הניתנת לעשייה על-ידי אחד מכם או שניכם.


א. שאל את הצד השני האם הוא מוכן לתמוך בפעולה.


ב. במידה ואינו מוכן, בקש "תקופת צינון".


13. הודה לצד השני על המאמץ והעבודה שהשקיע בניסיון לפתור איתך את הבעיות שעל הפרק.


 

במידה והמצב נותר קונפליקטואלי, שקול הפעלה של אסטרטגיות אחרות. מוזמנים לפנות אלינו לייעוץ והכוונה נוספים בניהול עימותים. בהצלחה!

bottom of page