top of page

הכיסא הריק

הכיסא הריק

MIND THE GAP

​כיסא ריק, שאולי איש לא מבחין בו.... אז למה הוא כזה חשוב להצלחת הארגון?

הכיסא הריק שייך למנהל חסר- תפקיד ניהולי שלא מאויש, או המבוצע על-ידי אדם לא מתאים.

קל לראות מחסור של פקיד הזמנות או של מנהל חשבונות. יש ניירת רבה שלא מטופלת ועבודה שפיזית מצטברת על השולחן.

מנגד, קשה להבחין בחסרונו של מנהל, אך ה GAP בין המצוי לרצוי יכול להיות ענק!

כאשר חסר מנהל- אין הובלה, אין השפעה, אין חזון ואין שינוי.

לפי הערכות שוק, כל יום שבו משרה אינה מאוישת, עולה לארגון כ-500 דולר בממוצע. כאשר מדובר בתפקידי ניהול בכירים, ההערכה היא פי 3 מזה.

מנכ"לים רבים לוקחים על עצמם תפקידי סמנכ"ל ולא ממהרים לאיישם, או משתהים בהחלפת מנהל כושל.

אז בפעם הבאה שאתם גוררים החלטה לגבי שינויים מתבקשים בשדרת הניהול שלכם, זכרו: לא להעמיק את ה GAP וכן....היזהרו מכיסאות ריקים.

bottom of page