מנהל/ת פעילות לחברה קבלנית בתחום ההנדסה אזרחית JB-11604