top of page

אבחון עתודה ניהולית

אבחון עתודה ניהולית

קידום של עובדים לתפקידי ניהול, כמו גם יצירת עתודה ניהולית, הנם צעדים מקדמים עבור כל ארגון, התורמים משמעותית ליציבותו ולהצלחתו.

באופן זה, הארגון מצליח לשמר את הכישרונות הבולטים והעובדים המצטיינים בתוך הארגון, לעצב את מנהלי העתיד, להקנות להם ידע, ניסיון והיכרות עם הארגון על בוריו ובו-בעת, לשדר לכלל העובדים מסר של מצויינות והצלחה. שכן, כאשר ארגון מציע לעובדים מצטיינים מסלולי קריירה, הכוללים קידום אישי, התפתחות מקצועית ואופק ניהולי, הוא מאותת על מחוייבות לעובדים והכרה בתרומתם, מחזק את תחושת השייכות שלהם לארגון ותורם להגברת המוטיבציה והעשייה של העובדים כולם.

  • ימי ההערכה לזיהוי פוטנציאל ניהולי במכון תימה, מבוססים על עולם התוכן הארגוני, ומותאמים ליכולות הנדרשות ממנהל בדרג זוטר או בכיר יותר בארגון שלכם.

  • במהלך האבחון אנו עושים שימוש בדילמות ארגוניות וניהוליות, ובוחנים סגנון אישי ויכולות כגון יכולת קבלת החלטות, התמודדות עם התנגדויות וקונפליקטים, יכולת השפעה, יוזמה ועוד, תוך שימוש בהתנסויות שונות המדמות את העולם הניהולי. 

  • מעבר לאבחון, הליווי שלנו ממשיך במפגשים עם מנהלי העובדים לצורך משוב, כמו גם משובים לעובדים עצמם לצורך העצמה אישית ופיתוח.

מתעניינים בשירות - צרו קשר

bottom of page