top of page

אבחון והערכה

אבחון והערכה

במכון תימה אנו עורכים עבורכם אבחון מעמיק, שבסופו, תוכלו לקבוע מיהו המועמד המתאים ביותר עבורכם.

מחלקת האבחון של קבוצת תימה קנתה לה מוניטין רב, בזכות תהליך אבחוני מקצועי ומעמיק, בעל תוקף ניבוי גבוה במיוחד. המערך האבחוני שלנו רחב ומגוון, ומבוסס על סל כלים לבחינת אספקטים קוגניטיביים, התנהגותיים, ואישיותיים של המועמד, כאשר החלטה על סוג וצורת האבחון מתקבלת ביחד עם הלקוח בהתאם לצרכיו. 

התהליך האבחוני מושתת על ריבוי כלי הערכה, על-מנת לייצר מדגם עשיר ורחב של מידע התנהגותי ופסיכולוגי, ומצד שני-  ריבוי מעריכים, במטרה לצמצם את ההשפעה של הטיות מעריך בודד על תהליך ההערכה הכולל.

כלי האבחון השונים, העומדים לרשותנו, כוללים: ראיון עומק עם פסיכולוג, מבדקים ממוחשבים בלעדיים, סימולציות ייחודיות המותאמות לתפקיד, המייצרות תגובות התנהגותיות מגוונות, עליהן ניתן לקיים תצפיות והערכה פסיכולוגית, מבחני אישיות, מבדקי אינטליגנציה, מבדקי יושרה ואמינות, שאלונים שונים ועוד. לאורך יום האבחון אנו מקפידים על תהליך אבחון הוגן, מעצים, מהיר וממצה, המקל על המועמד ושומר על כבודו. 

בסוף תהליך האבחון אנו מספקים ללקוחותינו חוות-דעת מקצועית אינטגרטיבית ומעמיקה באשר להתאמת המועמד לתפקיד ולארגון, כולל פירוט כישוריו של המועמד, סגנון העבודה והביצוע שלו, מאפייניו האישיותיים והבין-אישיים, וכשריו הניהוליים והיזמיים, במידת הצורך. כמו כן, ניתנת התייחסות לנקודות הכוח והחולשה של המועמד, ומבוצעת הערכה לגבי ההתאמה בין מאפיינים אלה לבין דרישות התפקיד. בהתאם להערכה זו, ניתנת המלצה מסכמת.

אבחון עתודות ניהול

מיהם עובדי הארגון המתאימים להיות המנהלים הבאים? עובדים טובים ראויים לקידום והערכה, אך לא אחת מתעוררות השאלות באשר למסוגלות ולפוטנציאל שלהם לקידום לתפקידי ניהול.
במכון תימה פיתחנו ימי הערכה שמטרתם הערכת היכולות של העובד, כמו גם זיהוי של הפערים והתחומים המצריכים למידה, חניכה ופיתוח לצורך “קפיצת המדרגה” לתפקיד ניהולי ראשון, או התקדמות לתפקיד ניהולי בכיר יותר.

לקריאה נוספת>​

אבחון להתיישבות

מכון תימה מתמחה באבחון ומיון משפחות ותושבים חדשים לקליטה לכל סוגי הישובים.

הצוות המקצועי של המכון יגדיר יחד עם הישוב את הפרמטרים המשמעותיים להתאמה של המועמדים לחיי הקהילה ביישוב.
יום האבחון  כולל: מבחני אישיות, שאלונים אישיים, מבחני אמינות,  סימולציות, ראיון אישי/זוגי עם פסיכולוג, בו נבדוק את ציפיות המועמד מהיישוב, יכולת השתלבות במסגרת קהילתית ופוטנציאל התרומה לקהילה. בתום האבחון מופקת חוות-דעת מעמיקה כולל, המלצה מסכמת.

אבחון בכירים

כחלק מתהליך האבחון הדינאמי, פיתחה קבוצת תימה מרכז הערכה פרטני ודיסקרטי, המותאם למועמדים לתפקידים בכירים. את מרכז ההערכה לבכירים מנהלים בכירים בקבוצה, בשיתוף עם המנהלים מן הארגון.
תהליך ההערכה מותאם באופן ייחודי למועמד בודד, ומכיל סימולציות ומצבי קושי מגוונים, היוצרים אנלוגיה למציאות הארגונית. הסימולציות נקבעות על-פי עולם התוכן הרלוונטי ומבוססות על פעילויות, עיסוקים ואירועים מרכזיים וקריטיים להצלחה או לכישלון בתפקיד.

bottom of page