top of page

מבחני  מיון ללימודים

Students

מומחי גיוס שלנו אצלכם, במיקור חוץ

מערכת TemaQuest למיון מועמדים ללימודים הנה פרי פיתוח של צוות המומחים בחטיבת האבחון של מכון תימה. המערכת מאפשרת רישום לבחינות ואבחון ייעודי. הליך המיון וכלי האבחון שאנו מעמידים במערכת TemaQuest לכל מסלול ועיסוק נבחרו בקפידה, והם תולדה של ניתוח ומיפוי מעמיק של מדדים ייחודיים למסלול, למוסד הלימודי ולתפקיד. מטרתם הנה לאפיין את המועמדים בהתאם למאפיינים ולמשתני אישיות, שאינם באים לידי ביטוי בבחינות הבגרות ובבחינה הפסיכומטרית. אנשינו פועלים בשיתוף פעולה הדוק עם מוסדות הלימוד. אנו רואים חשיבות עליונה במתן הזדמנות שווה לכלל המועמדים, ופועלים ללא לאות על-מנת להבטיח כי הצלחה בבחינות אינה תלויה במאפיינים כגון מוצא, רקע תרבותי או מגדר. 

לפרטים ומידע נוסף היכנסו ל- www.temaquest.com

bottom of page