חזון תימה

אנו שואפים ליצור ולספק פתרונות מתקדמים, איכותיים, טכנולוגיים, מובילים ונבדלים, המקדמים פיתוח ומיצוי של אנשים וארגונים, תוך ביסוס מעמדה של קבוצת תימה כחברה המובילה בישראל, באבחון, פיתוח והשמת עובדים בארגונים המאפשרים.