מרכז הערכה פרטני לבכירים

כמענה לצורכי לקוחות רבים, נעשה שימוש במרכז הערכה התנהגותי כהליך אבחוני דינאמי גם במצבים בהם יש מועמד אחד או מועמד בכיר. לשם כך פיתחנו מרכז הערכה התנהגותי-פרטני.
מרכז זה מנוהל בידי מעריכים בכירים יחד עם המנהל הרלוונטי מהארגון. ההליך מותאם באופן ייחודי למועמד בודד ומכיל סימולציות ומצבי קושי מגוונים היוצרים אנלוגיה למציאות הארגונית. הסימולציות נקבעות על פי עולם התוכן הרלוונטי ומבוססות על פעילויות, עיסוקים ואירועים מרכזיים וקריטיים להצלחה או לכישלון בתפקיד.