ארגון
מועמד
סניף מרכז-משרד ראשי:

המעפילים 5 כפר שמריהו 4691000.
טלפון: 09-9578787, פקס: 09-9578788
tifull@tema.co.il